Procurement

This section is only available in Bahasa Malaysia. Information contained herein is solely for local suppliers registered with the relevant authorities and Tourism Malaysia.

Kenyataan Tawaran Sebutharga

Kontraktor/syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang berkaitan (bagi Perolehan Bekalan & Perkhidmatan) atau berdaftar dengan CIDB dan mempunyai SPKK mengikut kategori dan pengkhususan yang berkenaan (bagi Perolehan Kerja) adalah dipelawa untuk menyertai sebut harga berikut.

Sebutharga Am

NO SEBUTHARGA: TM/PA/2021/0040
PERKHIDMATAN LANGGANAN LESEN SISTEM CRM SALESFORCE BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNTUK TOURISM MALAYSIA
TARIKH BUKA
28/07/2021
TARIKH TUTUP
04/08/2021 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
210103/210104/210109
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PA/2021/0038
PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN TEMPOH JAMINAN PERALATAN ICT (SERVER,SWITCHES,STORAGE & APPLIANCE) DI PUSAT DATA TOURISM MALAYSIA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN
TARIKH BUKA
27/07/2021
TARIKH TUTUP
03/08/2021 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
210101/210104/210105/210106
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN
NO SEBUTHARGA: TM/PA/2021/0037
PERKHIDMATAN MEMBUAT DAN MEMBEKAL BAJU KORPORAT UNTUK KEGUNAAN TOURISM MALAYSIA
TARIKH BUKA
27/07/2021
TARIKH TUTUP
03/08/2021 (sebelum / pada jam 12:00 tengah hari)
KOD BIDANG
020801/020802/222401
SPESIFIKASI
BORANG TAWARAN SEBUT HARGA
MAKLUMAT TAMBAHAN

Sebutharga Percetakan

Syarikat percetakan bumiputera yang berdaftar dengan kementerian kewangan, kementerian pelancongan malaysia dan persatuan pengusaha percetakan melayu malaysia dijemput untuk mengemukakan tawaran kerja mencetak berikut:

Tiada Rekod

Sebutharga Penerbitan

Tiada Rekod

Keputusan Sebutharga

Sebutharga Am

Tiada Rekod

Sebutharga Percetakan

Tiada Rekod

Sebutharga Penerbitan

Tiada Rekod

Kenyataan Tawaran Tender

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang berpengalaman dan masih sah tempoh pendaftarannya untuk perkhidmatan berikut.

No Tender: TM/TA/2021/001
JADUAL TAWARAN HARGA :PERKHIDMATAN AGENSI PENGIKLANAN DOMESTIK TOURISM MALAYSIA BAGI TEMPOH 12 BULAN
Kategori Perolehan
TERBUKA
Kod Bidang
222001,222002,222003,222005 DAN 222009
Jenis Bidang
MEDIA ELEKTRONIK ,MEDIA CETAK,BILLBOARD,REKACIPTA DAN SENI HALUS DAN LAIN - LAIN MEDIA PENGIKLANAN
Tarikh Buka
12/07/2021
Tarikh Tutup
20/09/2021
Maklumat Tambahan

Masa Taklimat
Tempat Taklimat
Harga (RM)
Ringgit Malaysia
Disiarkan
Disiarkan
No Tender: TM/TA/2021/002
JADUAL TAWARAN HARGA :PERKHIDMATAN AGENSI PERHUBUNGAN AWAM BAGI PASARAN DOMESTIK TOURISM MALAYSIA BAGI TEMPOH 12 BULAN
Kategori Perolehan
TERBUKA
Kod Bidang
222004, 222006, 222009
Jenis Bidang
PENULISAN, PENTERJEMAHAN DAN LAIN-LAIN MEDIA PENGIKLANAN
Tarikh Buka
12/07/2021
Tarikh Tutup
20/09/2021
Maklumat Tambahan
Masa Taklimat
Tempat Taklimat
Harga (RM)
Ringgit Malaysia
Disiarkan
Disiarkan

Keputusan Tender

NO TENDER PETENDER BERJAYA NO PENDAFTARAN DENGAN ROC NO PENDAFTARAN DENGAN MOF/PKK HARGA TENDER YANG BERJAYA (RM)
TM/TA/2020/001
PERKHIDMATAN PELAN PERLINDUNGAN INSURANS PENGHOSPITALAN DAN PEMBEDAHAN UNTUK PEGAWAI & TANGGUNGAN DAN INSURANS KEMALANGAN DIRI PEGAWAI TOURISM MALAYSIA BAGI TEMPOH 12 BULAN (SATU TAHUN)
TIADA TAWARAN DAPAT DIPERTIMBANGKAN KERANA TIDAK MEMENUHI KRITERIA TOURISM MALAYSIA

Copyright ©2021 Malaysia Tourism Promotion Board (MTPB). All Rights Reserved. View Our Terms of Use